Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu

 

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava

adresa prevádzky: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

IČO: 46 969 055
IČ DPH: SK2023732744

zápis v: obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 87960/B

info@acea.sk